OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Veřejná vyhláška - Nález zbraněVyvěšeno: 17. 6. 2020
Sejmuto: 18. 12. 2020

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb.  o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) oznamuje veřejnou vyhlášku vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), že dne 25.9.2018 v obci Líšnice 83, 561 84 Líšnice byla nalezena

samonabíjecí pistole, zn. Mauser, mod. P 08, ráže 9 mm Luger, v.č. 2659 + 2 ks zásobníků, 

která je uložena na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Jana Zajíce 946, 530 12 Pardubice.

Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník věci, vyhlašuje se veřejnou vyhláškou v souladu  s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu doručení písemnosti o nálezu věci jejímu vlastníkovi. Veřejné  vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice a v místě nálezu na úřední desce Obecního úřadu Líšnice, Líšnice 226, 561 84 Líšnice. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětná věc připadne do vlastnictví státu.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 17. 06. 2020 17:10