Horní menu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v části k.ú. Líšnice

Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v části k.ú. LíšniceVyvěšeno: 23. 4. 2021
Sejmuto: 10. 5. 2021

O Z N Á M E N Í
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v části katastrálního území Líšnice (pozemek p.č. 1596/4)

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, jako správní orgán věcně a místně příslušný, podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), v souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje, že

dnem 6.4.2021 byla ukončena aktualizace BPEJ v části katastrálního území Líšnice.


Ke dni 6.4.2021 je vyhlášena platnost nových map BPEJ v katastrálním území Líšnice a žádá tímto obecní úřad v Líšnici o zveřejnění tohoto oznámení  způsobem v místě obvyklým.

Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, Pobočky Ústí nad Orlicí a Obecního úřadu Líšnice.

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 23. 04. 2021 10:08